سال ۱۳۹۹ مبارک
شبکه سپید | مجری امور رفاهی سازمان نظام پزشکی
شبکه رفاهی سازمان نظام پزشکی مشهد
ارائه خدمات متنوع به اعضاء و خانواده های عضو جامعه پزشکی
همه خدمات اینجاست!
ارائه خدمات متنوع به اعضاء و خانواده های عضو جامعه پزشکی
سپید بُرد
ثبت آگهی‌های ویژه و مرتبط با جامعه پزشکی و پیراپزشکی
درج آگهی
سپید ویزا
ارائه انواع خدمات ویزا مختص پزشکان و پیراپزشکان
اخذ ویزا
خـدمات شبکه سپید

شبکه سپید، می کوشد تا در عرصه ارائه خدمات متنوع، متناسب و ارزشمند به افراد و خانواده های محترم اعضای سازمان نظام پزشکی پیشرو و پیشتاز باشد. خدماتی که هم اکنون به همکاران ارائه می شود شامل:

شبکه سپید، می کوشد تا در عرصه ارائه خدمات متنوع، متناسب و ارزشمند به افراد و خانواده های محترم اعضای سازمان نظام پزشکی پیشرو و پیشتاز باشد.