نوروز99

پس از برگزاری موفق اولین دوره آموزش تخصصی یوگا و مدیتیشن در هندوستان و استقبال و رضایتمندی …
26اسفند – 7شب اقامت در پاریــس ، 2گشت شــهری پاریــــــس، امکان برگزاری گشت های آپشنال…
1فروردین – 7شب اقامت در پاریــس ، 2گشت شــهری پاریــــــس، 7شب اقامت در پاریــس ، 2گشت…