پرداخت شما با موفقیت ثبت شد.

اسکن کنید

کد رهگیری شما

**********

مشتری ارجمند، از حسن اعتماد شما سپاسگزاریم

اطلاعات خرید شما در کد بالا وجود دارد لطفا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید و آن را در اختیار دیگران قرار ندهید

بن خرید شده :

مبلغ پرداختی شما :

>>> در صورتی که مبلغ پرداختی، بابت دریافت بن خرید انجام شده، کد رهگیری شما، بــن شما بوده و لازم است هنگام مراجعه به فروشگاه مربوطه این کد را به فروشنده اعلام نمایید تا در سامانه اعتبارسنجی ثبت شود.

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email